Mô hinh xe Ô TÔ • Xuất xứ: (Norwell) 
 • Chất liệu: Kim loại, nhựa, cao su
 • Tính năng: Mở Capo trước, 2 cửa
 • Kích thước:Dài 21,5 cm, cao 9 cm, rộng 9cm
779.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, mở chi tiết kỹ thuật,Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 8,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh
 • Kích thước: dài 23 cm x rộng 5 cm x cao 33 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở cửa sau, Đén cói hủ
 • Kích thước: dài 14 cm x rộng 4,5cm, cao 6cm 
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại & nhựa
 • Tính năng: Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 11,5 cm x rộng 5 cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Đèn và cùi hủ
 • Kích thước:dài 16 cm x rộng 6,5 cm x cao 8 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa ,capor, cốp sau, âm thanh, Đèn
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 7,5 cm x cao 6,5 cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5,5 cm x cao 4 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,nội thất màu, mâm si, âm thanh, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 4 cm
189.000đ

 • Xuất xứ : JADA - Bao bì túi nilong chống sốc.
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. cốp sau ,xe nặng 500g
 • Kích thước:  dài 23 cm x rộng 8 cm x cao 7,5 cm
379.000đ
Giảm 18%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, 2 Cửa sau cửa hông,Âm thanh, Đèn còi hủ
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5,5cm x cao 6cm
179.000đ 219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6 cm x cao 6 cm
269.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6 cm x cao 4 cm
189.000đ

 • Xuất xứ : MZ Hợp NHỰA trong
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước, mở cốp sau
 • Kích thước: dài 18,5 cm x rộng 8,5 cm x cao 8 cm
339.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6,5 cm x cao 6 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 19 cm x rộng 8,5cm x cao 9 cm
249.000đ

 • Xuất xứ : NewRay - Bao bì túi nilong chống sốc
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. xe nặng 450g
 • Kích thước: dài 18,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 5,5 cm
359.000đ

 • Xuất xứ : NewRay - Bao bì túi nilong chống sốc
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. xe nặng 450g
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 5,5 cm
379.000đ

 • Xuất xứ : NewRay - Bao bì túi nilong chống sốc
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. xe nặng 450g
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 5,5 cm
379.000đ

 • Xuất xứ : NewRay - Bao bì túi nilong chống sốc
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. xe nặng 450g
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 5,5 cm
359.000đ

 • Xuất xứ : NewRay - Bao bì túi nilong chống sốc
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. xe nặng 450g
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 5,5 cm
359.000đ
Giảm 30%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau Âm thanh, Đèn Âm thanh mô phỏng.
 • Kích thước: dài 15,6 cm x rộng 6,6 cm x cao 5,6 cm
189.000đ 270.000đ
Giảm 29%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Gập hàng ghế sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5 cm x cao ,5 cm
199.000đ 280.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
179.000đ
Giảm 30%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Capor trước, Cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
239.000đ 340.000đ
Giảm 28%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 4 cm
259.000đ 360.000đ
Giảm 18%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở  2 cửa, 2 cửa sau, Capor trước. còi hú
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 6,5 cm x cao 7,5 cm
229.000đ 280.000đ

 • Chất liệu: Kim loại & nhựa
 • Tính năng: Mở 2cửa, capor .Chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 13,5 cm x rộng 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại & nhựa
 • Tính năng: Mở 2cửa, capor .Chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 13,5 cm x rộng 5 cm
189.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 187 (7 Trang)