Mô hinh xe Ô TÔ • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở  2 cửa, 2 cửa sau, Đèn còi hú 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 6,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau,  Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 7,5 cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carbo trước ,Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • ​Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 19,5 cm x rộng 7 cm x cao 7,5 cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 5.5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6,7cm x cao 4,2 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước,  Cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
169.000đ
Giảm 30%

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Carpo, cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 6cm x cao 5 cm
239.000đ 340.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 4,5 cm
239.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6 cm x cao 5 cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa,  Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước,  Cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa,  Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 18 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
209.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
189.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5,5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.8 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 12,5 cm x rộng 4,5cm, cao 5cm
189.000đ

 • Tỷ lệ: 1:32
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 4,5 cm x cao 4,5 cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 5.5 cm x cao 5,5 cm
159.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 165 (6 Trang)