Mô hình Máy Bay - Trực Thăng • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước:  22,5 cm, 24.5cm
569.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 19 cm, 18cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 11,5 cm, 16cm
349.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 27,5 cm, 11,5cm
439.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kích thước sp: 18cm, 12,5cm
379.000đ

 • Xuất xứ: Atlas
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 16,5 cm, 24cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kích thước sp: 19 cm, 18cm
409.000đ

 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 33,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim. 
 • Kich thước: 19 cm, 14cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 19 cm, 18cm
409.000đ

 • Pháp chiến tranh vùng Vịnh
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 16 cm, 11cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 19 cm, 14cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 19,5 cm, 12cm
519.000đ

 • Xuất xứ: UNIMAX
 • Chất liệu: Hợp kim. chí tiết nhựa
 • Tính năng : Mở cabin, lắp ráp bom, tên lữa, càng đáp
 • Kich thước SP: 26 cm, 19cm
1.269.000đ

 • Xuất xứ: Atlas
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 14 cm, 16cm
309.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước:  16 cm, 15cm
389.000đ

 • Tính năng:  Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 30,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước:  21,5 cm, 15cm
569.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 16,5 cm, 22cm
369.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kích thước sp: 22 cm, 15cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 22 cm, 15cm
409.000đ

 • Xuất xứ: Forces of valor
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kích thước sp: dài 22,5cm, rộng 6 cm, cao 7cm
1.450.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 28,5 cm, 25cm
569.000đ

 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 33,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
299.000đ

 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 31,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
299.000đ

 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 32,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 19 cm, 18cm
409.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước: dài 22,5cm, rộng 17 cm
509.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 22,5cm, 5cm
369.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 17,5 cm, 13,5cm
239.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 30 (1 Trang)